کلاس مهارت آموزی کلاژ توسط سرکار خانم حسینی ، در مورخ یکشنبه ۹۷/۱۰/۱۶ با هدف آمادگی مددجویان جهت آموزش حرفه و همچنین ارتقای مهارتهای حرکتی برگزار گردید. در اینگونه دوره ها که به صورت متناوب برگزاری میشود ، علاوه بر خدمات فوق آموزشهای ابتدایی با هدف تقویت حرکات ظریف (تقویت عضلات بدن و..) و افزایش تمرکز (کاهش استرس و اضطراب و..) به این عزیزان ارائه میگردد.